SHARE:
 Opinion

אזרחים ישראלים המשתוקקים לשלום

Share this:
admin
Wednesday, 26 August, 2009

מרי רובינסון כותבת על פגישתה עם חברים אמיצים בארגוני חברה אזרחית הפועלים למען שלום וצדק.

היה זה מרגש מאוד לשוב לירושלים כחלק מקבוצת ה-Elders. ראיתי את ההתרגשות בעיניהם של נציגיה הנפלאים של החברה האזרחית בישראל, בהם פגשנו במהלך ארוחת הצהריים. אנשים אלה היו שלוחיהם של ארגונים הפועלים בתחומי זכויות האדם, צדק חברתי-כלכלי, זכויות נשים ושלום.

כאשר חלקו עמנו את סיפוריהם ואת התובנות שלהם – ותיארו כיצד הם נאבקים למען זכויותיהם של פלסטינים בכל הנוגע לקרקעות ולהתנחלויות ולמען שיפור מצבם של ערבים ישראלים, פלסטינים ונשים ישראליות תוך סיוע הדדי ופעולה משותפת למען השלום – הם העידו על העידוד הרב שהם שואבים מן ההכרה שלנו. בישראל קיימת קשת רחבה של ארגוני חברה אזרחית המחויבים לכינונה של חברה רבת-גיוון וצודקת ולהשכנת שלום וצדק עבור העם הפלסטיני. לאמונתם של פעילי ארגונים אלה במטרותיהם ולפעילותם נודעת חשיבות שאין לה ערוך. השתאינו נוכח הדוגמאות לאומץ ולנדיבות רוח ולעבודה למען כינונן של חברות טובות יותר הן עבור הישראלים והן עבור הפלסטינים.

מיד לאחר-מכן נפגשנו עם מספר אנשים שהמחישו לנו היטב את הכאב והסבל שהיו מנת חלקם של אזרחים ישראלים במהלך העשורים האחרונים ואת יכולת ההתאוששות שהפגינו. ראשית זכינו לשמוע סקירה מקצועית בנושא טראומה, מפי פסיכולוג קליני ולאחר-מכן האזנו לסיפורי טראומה מפי חייל קרבי. אדם זה תיאר עצמו כ"לוחם", אך הדגיש את הנזק שגרם לו השירות בשטחים הכבושים. שמענו מבעל ואב צעיר שנפצע קשות במספר התקפות רקטות בשדרות. למדנו על עולמם של "לוחמים לשלום", ארגון המאגד בתוכו חיילים ושוטרים ישראלים ופלסטינים לשעבר ואנשים נוספים, שהחליטו לתרום לחינוכן של שתי הקהילות ולצמצום הפחד והניכור.

היה זה מעורר השראה לשמוע אודות חזונו של הארגון ההומניטארי זק"א, הנזעק לסייע לנפגעי פיגועים, תאונות דרכים ואסונות, מטפל בפצועים ומפנה את גופותיהם של כל הנפגעים, יהודים או פלסטינים, מתוך כבוד עמוק לחיי אדם. התרגשנו עד דמעות מדברי נציגיו של חוג ההורים מפורום המשפחות השכולות למען השלום – ארגון שחציו ישראלי וחציו פלסטיני. האזנו לאם אמיצה שתיארה כיצד נהרג בנה, סטודנט לתואר מתקדם – וכיצד תגובתה הראשונה הייתה "אסור להם להרוג אף אחד בשם הבן שלי". לאחר-מכן היא תיארה את פעילותו הנרחבת של חוג ההורים בבתי-ספר ישראליים ופלסטיניים וכן בזירה הבינלאומית.

בסופו של היום הראשון לביקורנו אני חשה כי מוטל עלינו, ה-Elders, להעביר במלוא העוצמה את סיפוריהם של אזרחים ישראלים אמיצים ונדיבים אלה, נציגי קבוצות שונות ומגוונות, המשתוקקים לשלום וחשים כי עליהם לפעול בדחיפות להגשמתו.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close