SHARE:
 Guest Blog

איפה מתחילים?

Share this:
admin
Thursday, 1 October, 2009

הני זובידה, אקדמאי ופעיל חברתי ופוליטי, טוען שהמרכיבים הדרושים לאיתחול תהליך השלום הם תום לב ודף חדש.

נראה כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני עצר מלכת. אין משא ומתן, ואפילו כשמתקיימות "שיחות" ופגישות בין הצדדים נדמה שאיש אינו מאמין בכנות במו"מ בשלב הבא. השאלה היא למה. האם אפשר לעשות משהו כדי לשנות דפוס זה?

אני מודה שכבר זמן מה אני מנסה לפתור חידה זו, והפגישה עם ה- Elders גרמה לי לחשוב על הנושא מחדש. הפעם לא רציתי לחפש פתרון לכל התהליך; הפעם רציתי רק למצוא דרך להתניע את התהליך בתום לב.

בחושבי על תהליכי פתרון סכסוכים בכלל, והסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, הגעתי לתובנה שצריך לפרק את התהליך כולו. אם נעשה זאת נמצא שיש שלב קדם-מו"מ, המנוהל בדרך כלל על ידי תיווך בינלאומי; זהו שלב כמעט מובנה בכל תהליך מו"מ או ישוב סכסוכים.

לאחר מכן יש שיחות דו-צדדיות; בשלב זה נפגשים שני הצדדים בניסיון למצוא נוסחה שתעזור לישב את הנושאים שעל הפרק. אך בסכסוך שלפנינו אנחנו עוברים רק לעתים רחוקות את השלב הראשון, ותמיד נדמה שיש נושאים הפוגעים ביכולת הצדדים להגיע לשלב המו"מ.

חשוב להדגיש שאינני מתכוון "לטפול" את האשמה על אחד הצדדים; אני סבור שכל צד בסכסוך זה מנסה לכפות תנאים מקדימים בעייתיים על המו"מ, המשמשים כחיץ בין שלב הקדם-מו"מ לשלב המו"מ. שתי דוגמאות: הצד הישראלי תובע את הפסקת פעילות ה"יבוא-יצוא" דרך מנהרות עזה. הרשות הפלסטינית רוצה שישראל תפסיק את כל הבנייה בהתנחלויות.

בעוד שמסיבות שונות עמדת כל אחד מהצדדים היא כי בלתי אפשרי לקיים תנאים אלה, הם תמיד הופכים למכשול בפני הנושא העיקרי שעל סדר היום: שיחות שלום, ומאמץ אמיתי לפתור את הבעיות.

אני מציע ששני הצדדים יזנחו את התנאים המוקדמים שהם רוצים לכפות זה על זה ויתרכזו בהשגת הסכם שלום. אנו זקוקים לתום לב ודף חדש, ולא כפייה על הצד השני. אולי לא נפתור כך את כל הסכסוך, אך בודאי שהדבר יסייע להתחלת שיח שעשוי להוביל לסיומו, ואני חושב שבמצב הנוכחי יהיה בכך הרבה יותר ממה שיש לנו כיום.

הני, אשר נולד בבגדד וגדל בישראל, הוא פעיל חברתי ופוליטי ותיק. קיבל דוקטורט מאוניברסיטת ניו יורק משנת 2006. הני מרצה וחוקר בנושאי שיטת הבחירות בישראל, ניידות חברתית בחברה הישראלית, הדמוקרטיה הישראלית, החברה והפוליטיקה הישראלית, תהליך השלום במזרח התיכון ותיאוריות וניתוח של התנהגות מצביעים.

אפשר למצוא את הבלוג שלו בכתובת www.notes.co.il/hani

Views expressed are those of the author and do not necessarily represent those of The Elders or The Elders Foundation.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 

Keep up to date with The Elders latest News and Insight:

Sign up to receive monthly newsletters from The Elders. We will occasionally send you other special updates and news, but we'll never share your email address with third parties.
Close