SHARE:
 Guest Blog

בתרדמת נוחה

Share this:
admin
Tuesday, 25 August, 2009

כשהוא מתאר את חייו הנוחים יחסית בתל אביב, מעלה יואב בן סימון את הסברה שהמצב הקיים לא ישתנה עד שהישראלים ייצאו מאדישותם.

הגעתי למסקנה שמי שגדל בירושלים נדחף לאחת משתי קצוות: אחת, אני משער, היא המכנה המשותף של קהל הקוראים שלי כאן: מעורבות עמוקה בסכסוך. השנייה – בואו נאמר שהקצה השני דוחף אותך כמה שיותר רחוק מכל דבר המריח מפוליטיקה. בשנים האחרונות, האפשרות האחרונה הייתה מקום המגורים שלי.

בשלוש השנים האחרונות אני גר בתל אביב, לשם עברתי כדי ללמוד את תחום מדעי המוח הקוגניטיביים. החלטתי על מיקום זה לאחר שהות של שנתיים בחו"ל (כפי שעושים רבים לאחר השירות הצבאי), כאשר החלטתי התבססה על העובדה שעיר זו מייצגת עבורי את ההיפך הגמור מכל מה שמאוס עלי בירושלים.

אילו הייתי צריך לתאר את חיי כיום, הייתי צריך לגנוב ביטוי ולומר שאני שקוע ב"תרדמת נוחה." יש לי עבודה נעימה בחברת היי-טק, דירה מרווחת ליד הים, חברים חד-צבעיים ועתיד אקדמי התופס תאוצה במהירות.

בסך הכך, הקשר היחידי שלי עם הסכסוך כיום מתקיים דרך העיתונים במקרה הטוב, אבל בעיקר דרך אותן בדיקות בטחוניות מעצבנות שאני צריך לעבור כדי לשתות בירה בלילה. לאט לאט אבל בביטחה, במהלך שלוש השנים האחרונות, התרחקתי מכל הארגונים שפעם תמכתי בהם בלהט דתי, שהיום אני משקיע אותו במחקרי.

הקדמה קצרה זו אינה מאירה אותי באור חיובי במיוחד, אבל אם אתם מתכוונים לעקוב אחר המחשבות שאני עתיד לגבש בחברת מועצה נכבדת זו, אני חושב שאתם חייבים לדעת מניין הן נובעות. בסופו של דבר, כאנשי מצפון, נקודת מבטי עלולה להיות לזרא בעיניכם. אילולא המספר הרב של הישראלים השותפים לה בשקט, טוב הייתם עושים אילו התעלמתם ממנה. אבל במצב הקיים, אם אתם רוצים לראות איזשהו שינוי, יהיה צורך לגייס את רצונה של להקת חתולים סוררת זו כדי לחולל אותו.

יואב בן-סימון, 27, הוא דוקטורנט למדעי המוח. הוא גדל בירושלים ומתגורר בתל-אביב.

Views expressed are those of the author and do not necessarily represent those of The Elders or The Elders Foundation.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close