SHARE:
 Statement

ה-Elders: אנו זקוקים לשלום במזרח התיכון, לא רק לתהליך

Share this:
admin
Monday, 13 December, 2010

יש לבסס את המשא ומתן הישראלי-פלסטיני על המשפט הבינלאומי וזכויות האדם, להגדיר את הגבולות ולהתייחס לנושא הביטחון תחילה.לאחר שנים של משא ומתן שלא הצליחו לכונן שלום בר-קיימא בין הישראלים והפלסטינים, קוראים ה-Elders למאמץ מחודש לקראת פתרון שתי מדינות, העומד על יסודות איתנים של המשפט הבינלאומי וזכויות האדם.

The Elders

מזה שני עשורים מתנהלים תהליכי שלום במזרח התיכון אבל אין שלום. בביקורינו האחרונים בארבע מדינות באזור ובשטח הפלסטיני הכבוש שמענו מסר קבוע: אנשים רוצים שלום אבל ספקנים לגבי התהליך ומטילים ספק ביכולת הקהילה הבינלאומית להשיג תוצאות.

כעת יש הזדמנות להעריך מחדש את כל הגישה למשא ומתן. המאמץ האמריקאי הפגום להשיג מישראל הקפאה נוספת בבניית התנחלויות תמורת תמריצים נדיבים, כדרך לחדש את השיחות הישירות בין מנהיגים ישראלים ופלסטינים, נחל כשלון.

אנו קוראים כיום למאמץ מחודש, המעוגן היטב במשפט הבינלאומי והמכבד זכויות אדם, שמטרתו להגדיר את הגבולות בין ישראל למדינה הפלסטינית החדשה והמתייחס לשאלות הביטחון, בלי להתעלם מהנושאים האחרים שבלב הסכסוך. אם לא תהיה המתמקדות כזאת עלולה אפשרות פתרון שתי המדינות להתרחק מאתנו עוד יותר.

מטרתנו העיקרית היא לעזור להביא שלום וביטחון לישראל ולשכניה. לכן אנו קוראים לממשלות ולאזרחים ברחבי העולם להתעקש כי השיחות העתידיות יתבססו על העקרונות הבאים:

  1. על זכויות אדם אוניברסאליות וכיבוד המשפט ההומניטארי הבינלאומי לחול באופן שוויוני על הכול.

  2. יש לשים קץ לכיבוש, ומטרת המשא ומתן צריכה להיות הגדרת גבולותיה של מדינה פלסטינית עתידית המבוססים על גבולות 1967, ואשר בירתה במזרח ירושלים. הסכם כזה עשוי לכלול, בהסכמה, חילופי שטחים אחד על אחד כדי לאפשר תיקוני גבול קלים. על הדיונים הראשוניים לשאוף להסדרי ביטחון בהם הן לישראלים והן לפלסטינים יש אמון.

  3. בשאר נושאי מעמד הקבע אפשר לטפל ביעילות רבה יותר לאחר שיהיה הסכם על גבולות וביטחון.

  4. ההתנחלויות הישראליות אינן חוקיות ויש לעצור כל פעילות התנחלותית ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש כולל מזרח ירושלים.

  5. על ישראל להסיר את המצור הלא-חוקי והלא-הומאני שלה על עזה ולהפסיק את הריסתם והפקעתם של בתים פלסטינים במזרח ירושלים ובגדה המערבית.

  6. על השלטונות הפלסטינים בגדה המערבית ורצועת עזה להפסיק את כל הפרות זכויות האדם של מבקרים פוליטיים ויריבים.

  7. אסור לשלול את זכותה של ישראל להתקיים. לא ניתן לסבול הסתה וקריאות להשמדת ישראל.

  8. על יוזמת השלום הערבית לשמש כבסיס לנורמליזציה של היחסים בין ישראל לעולם הערבי.

לקראת פתרון שתי מדינות ושלום אזורי

בסופו של דבר על הישראלים והפלסטינים להסכים לפתרון, אך אינם יכולים לעשות זאת לבד.

על הקהילה הבינלאומית לעזור להם להגיע להסכם זה בתיווך הוגן ונמרץ ואישור מחדש של הסכמים קודמים, החלטות מועצת הביטחון של האו"ם ועקרונות המשפט הבינלאומי וזכויות האדם.

על האזרחים להגביר את הלחץ על מנהיגיהם.

כ-Elders, אנחנו נעשה את כל שביכולתנו כדי לשכנע ממשלות ברחבי העולם ליישם גישה המבוססת על זכויות לסכסוך נורא זה ולמקד את המשא ומתן הראשוני בנושאי גבולות וביטחון.

כבר נתנו את תמיכתנו למחאה לא-אלימה ופעולה אזרחית יצירתית למען השלום. נמשיך לעשות זאת – אישית כשנוכל ורוחנית כשלא נוכל.

בלי אסטרטגיה שתוכל להשיג הסכם שלום המבוסס על פתרון שתי מדינות ימשיכו הפלסטינים לחיות תחת כיבוש ישראלי, מיליוני פליטים פלסטינים ימשיכו לחיות ללא תקווה וקיומה ובטחונה של ישראל ימשיכו להיות מאויימים. בלי התקדמות של ממש עשויה להתחולל אלימות נוספת.

תקוותנו הגדולה ביותר היא שהמזרח התיכון ישיג שלום בר-קיימא, יציבות ורווחה לכל עמיו.

The Elders

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close