SHARE:
 Statement

ה-Elders: הווטו האמריקאי על החלטת האו"ם בדבר ההתנחלויות הישראליות מצער מאד

Share this:
jonathan
Monday, 21 February, 2011

דזמונד טוטו: יש לאתחל מחדש את תהליך השלום במזרח התיכון על פי קווים חדשים והוגנים יותר. ה-Elders הביעו דאגה מהחלטת ארה"ב להטיל וטו על החלטת או"ם המגנה את בניית ההתנחלויות הישראליות בשטחים פלסטינים כבושים, וחוששים שהימנעות זו מנקיטת עמדה עקרונית תפגע בתהליך השלום.

החלטת ארה"ב להטיל ווטו על החלטת האו"ם המגנה את המשך בניית ההתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטינים הכבושים מצערת מאד.

בהצבעתה במועצת הביטחון ביום ו' בחרה ארה"ב להתעלם מהסכמים קודמים, החלטות או"ם ועקרונות של זכויות האדם והמשפט הבינלאומי. מעשה זה עומד בסתירה לקריאות הגוברות לחופש, צדק וזכויות אדם בסיסיות, המהדהדות ברחבי המזרח התיכון ואזור המגרב.

אם יש לקח אחד ברור שעולה מההפגנות הנמשכות באזור, לקח זה הוא שיש לדחות את המוסר הכפול ואת היחס המיוחד שיושמו במזרח התיכון מזה זמן רב מדי.

ארה"ב הגנה על בחירתה להתייצב לבד במועצת הביטחון נגד כל 14 החברות האחרות בנימוק שההחלטה לא תקדם את החזרה למשא ומתן ישיר בין הצדדים, וכתוצאה מכך, את פתרון שתי המדינות. ה-Elders איתנים באמונתם שהעובדות בשטח מובילות באופן מכריע למסקנה ההפוכה. רק עמידה עקרונית של הקהילה הבינלאומית כולה עשויה להביא לשלום צודק ובטוח לכל הישראלים והפלסטינים.

בשני העשורים האחרונים הניב תהליך השלום תוצאות מעטות בלבד וכיום נראה שהוא במצוקה חמורה. ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית ומזרח ירושלים גדלו ברציפות לאורך תקופה זו.

אין חולק על זכותה של מדינת ישראל להתקיים וה-Elders מגנים את אלה שמבקשים לשלול את חוקיותה. ואולם, למרבה הטרגדיה, ישראל נתונה לבידוד גובר בקהילה הבינלאומית.

Desmond Tutu 

לדברי הארכיבישוף דזמונד טוטו, יו"ר ה-Elders:

"החלטת ארה"ב להטיל וטו על החלטת או"ם שבעיקרה חזרה על מדיניותה של וושינגטון עצמה באשר לאי-חוקיות בניית ההתנחלויות הישראליות היא שערורייתית. נראה כי כשמדובר בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ארה"ב אינה מוכנה ליישם את עקרונות זכויות האדם וכיבוד החוק הבינלאומי. בלב כבד עלי להסיק שהחלטה זו לא תתרום דבר לקידום תהליך השלום, אשר יש להתחילו מחדש בדחיפות, במתווה חדש והוגן יותר."

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close