SHARE:
 News

להאזין לקולות שאינם נשמעים

Share this:
admin

על מנת לתת לתהליך המדיני משמעות ותנופה, חיוני שנביא אל קדמת הבמה את סיפוריהם של אלה שקולותיהם אינם נשמעים.

לאחר שנים של ריפיון מצער, סוף סוף חזר חיפוש השלום במזרח התיכון אל סדר היום. ככל שהמצב הקיים נראה קבוע, וככל שעמדותיהם של השחקנים המרכזיים נראות נוקשות, עצם העובדה ששלום במזרח התיכון שוב נחשב למטרה בת-השגה ואף חיונית עבור היציבות הבינלאומית היא צעד חיובי.

ואולם, עלינו להכיר בכך שאנו מדברים על השגת שלום במאה ה- 21. אולי הדבר נראה מובן מאליו, אך נוכח ההיסטוריה העמוקה והמוטמעת, המטילה את צלה הארוך על האיזור, לא תמיד קל להכיר במה שכאן ועכשיו.

אין ספר שהנרטיבים שהתפתחו מאז האירועים החשובים של השנים 1967, 1948 ומאות השנים הקודמות, חיוניים להבנת המצב הנוכחי. אבל אנו שואפים להשיג שלום באלף הנוכחי, באיזור שהשתנה באופן קיצוני ולו רק בעשור האחרון בלבד. נוכח ההשפעה העתידית של גידול האוכלוסיה ושינוי האקלים, אלינו לבנות שלום יציב ובר-קיימא שיוכל להסתגל לשינויים שיבואו.

על מנת להשיג דו-קיום בשלום בין פלסטינים וישראלים, יש להכיר בכל נקודות המבט ולקחת אותן בחשבון. האמת היא שבארצות הברית הדבר רחוק מהמציאות. תוויות מודבקות בקלות רבה מדי, תוך פגיעה באפשרות של דו-שיח בונה.

עמיתי ה- Elders ואני נבקר במזרח התיכון כדי לשמוע אנשים פשוטים המושפעים מהסכסוך המתמשך. כיצד מושפעים חייהם? מה הוא לדעתם נושא הסכסוך? מה היא משמעות השלום עבורם?

על מנת לתת לתהליך המדיני משמעות ותנופה, חיוני שנביא אל קדמת הבמה את סיפוריהם של אלה שקולותיהם אינם נשמעים. עלינו להראות כי בסופו של דבר לא יושג שלום אם נכחיש את חוויותיהם של המיליונים הסובלים מהשלכות הסכסוך יום-יום, ונתכחש לכאבם בהקשר המדיני.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close