SHARE:
 News

מדוע אנחנו כאן?

Share this:
admin

"שלום" אינו מילה חלולה. אנו כאן כדי לחשוב מה יכולה משמעות השלום להיות עבור כל אדם המושפע ממנו. אנו כאן כדי לצקת לתוך המילה "שלום" את העוצמה וההשפעה הראויות לה.

מדוע אנחנו כאן? מדוע נמצאת קבוצה זו של נשיאים וראשי ממשלות לשעבר, ופעילים, במזרח התיכון? אנו קבוצה של אנשים ללא כוח חקיקה, ללא אינטרס באיזור אבל בחלק מהמקרים עם מטען רציני מהמזרח התיכון. מה יש לנו לומר השונה מסדרת ביקורי המדינאים, הדיפלומטים ואנשי העסקים שביקרו באיזור בשנה החולפת?

ראשית כל, איננו מעורבים בכל דרך שהיא במשא ומתן המדיני שהחל שוב ברצינות. אנו מכירים בעבודה החיונית הנעשית כיום על ידי כל מי שמנסה להתמודד עם נקודות המחלוקת המרכזיות הדורשות התייחסות על מנת להשיג שלום.

בעיקרון, עמיתי ה- Elders ואני באנו למזרח התיכון כדי לראות, להאזין וללמוד מאלה שחייהם מושפעים יום-יום מסכסוך עיקש זה. דבר זה הוא כל כך בסיסי, כל כך אלמנטרי אך לעתים כה קרובות גם נשכח באיזור זה. אנו כה נסחפים לתוך התמונה הפוליטית הגדולה שאנו שוכחים את הפרטים הקטנים של חיי היום-יום. אך אין לתמונה הגדולה משמעות אם אין מבינים ומעריכים את מרכיביה. חייהם של כל ישראלי, כל פלסטיני, כל יהודי וכל ערבי הם הפיקסלים המרכיבים את התמונה הגדולה. חיים אלה חשובים, והבנתם תעזור למקד את העדשה על תמונת המזרח התיכון כולה.

"שלום" אינו מילה חלולה. אנו כאן כדי לחשוב מה יכולה משמעות השלום להיות עבור כל אדם המושפע ממנו. אנו כאן כדי לצקת לתוך המילה "שלום" את העוצמה וההשפעה הראויות לה.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close