SHARE:
 Guest Blog

מזרח ירושלים: מי אחראי לאלימות?

Share this:
admin
Friday, 3 December, 2010

טלי ניר מתארת את האלימות וההפליה נגד פלסטינים במזרח ירושלים וטוענת שדרושה גישה חדשה כדי להבטיח שזכויות כל התושבים יכובדו.

כשעולה נושא מזרח ירושלים, עבור רבים מאתנו האסוציאציה הראשונה היא אלימות. בין אם אנחנו רואים בעיני רוחנו ילדים פלסטינים המשליכים אבנים או כוחות בטחון ישראלים יורים גז מדמיע, נדמה שהאלימות תמיד גואה באזור זה.

על רקע זה נורה ונהרג תושב שכונת סילוואן סמיר סרחאן על ידי מאבטח ישראלי בספטמבר. כפי שאפשר היה לצפות, הפגנות זועמות של תושבי סילוואן נתקלו בתגובה משטרתית קשה.

במהלך תקיפת המפגינים בגז מדמיע מת התינוק מחמד אבו-שארה בן 14 החודשים בביתו בעיסאוויה. הוריו טענו שהגז חדר מבעד לחלונו וחנק אותו למוות.

בעוד שהמאבטח שנחשד כאחראי לירי הושם במעצר בית כמה שעות אחרי האירוע, מבוגרים וילדים פלסטינים רבים נעצרו בשכונה זו בשבועות שלאחר מכן; רבים הוחזקו במעצר במשך ימים.

אירועים אלה – שהסתיימו באכיפה מפלה של החוק – היו קשים אך לא מפתיעים עבור אלה מאתנו המכירים את המדיניות במזרח ירושלים ואת חיי היום-יום של תושבי האזור.

דו"ח שפרסמנו באגודה לזכויות האזרח לאחרונה, תחת הכותרת מרחב לא מוגן, מפרט את הדרכים הרבות בהן נוכחותם של מתנחלים יהודים במזרח ירושלים משפיעה על חיי פלסטינים.

אכיפת חוק מפלה פירושה שמתנחלים שחיים בלב שכונות פלסטינים או החשודים בעבירות אלימות כמעט לעולם אינם עומדים לדין. מאבטחי משרד השיכון הפכו לכוח שיטור ליהודים בלבד, בעוד שמשטרת ירושלים, האחראית על בטחון הכול, מגינה בעיקר על התושבים היהודים ובכך מלבה עוד יותר את האש.

במאבק הפוליטי על השליטה במזרח ירושלים, כאשר הרשויות עומדות באופן גלוי לצד המתנחלים והעמותות הפוליטיות המבקשות "לייהד" שכונות פלסטיניות, ביטחונם האישי של התושבים הפלסטינים הוא שסובל.

במזרח ירושלים קיימת מציאות מקבילה אליה רוב הציבור הישראלי אינו מודע. מספרים גדלים של תושבים מדווחים שהם וילדיהם היו נתונים לאלימות מצד מתנחלים יהודים, מאבטחים פרטיים, שוטרים ולאחרונה אפילו חיילים ישראלים שהוצבו בשכונה. הם מדברים על תקיפות גופניות חמורות ובכלל זה שימוש בנשק חם, ופגיעה ללא הבחנה בכל האוכלוסייה ולא רק בחשודים בפלילים.

שום דבר אינו יכול להצדיק זריקת אבנים או אלימות בכלל – בין אם היא מופעלת על ידי אזרחים או שוטרים, מאבטחים או חיילים. האלימות אינה פתרון; היא רק מניבה עוד אלימות. בעוד שהיא עשויה לשבור את רוחם של אחדים, אחרים עשויים לבקש נקמה קשה עוד יותר. זוהי אחריות הרשויות להבין זאת ולמצוא שיטות חלופיות לאכוף את החוק בצורה הוגנת.

יש לפתוח מייד בחקירות רציניות ובלתי-מוטות של ההרוגים בסילוואן ובעיסאוויה. יש להעניש מבצעי אלימות כחוק. יש להורות לאלתר לכוחות הביטחון בשטח להימנע ממעשים אלימים ומתגרים שרק מגבירים את המתחים.

כדי להשיג זאת, על הדרגים הפוליטיים והביצועיים להפגין חוכמה ואומץ ולהנהיג מדיניות שתבטיח לכל תושבי מזרח ירושלים את כיבוד זכויותיהם.

עו"ד טלי ניר מנהלת את תוכנית מזרח ירושלים ואת המחלקה לזכויות חברתיות וכלכליות באגודה לזכויות האזרח.

Views expressed are those of the author and do not necessarily represent those of The Elders or The Elders Foundation.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close