SHARE:
 Opinion

מכתב לתושבי הכפר בילעין

Share this:
admin
Friday, 28 August, 2009

אי-אלימות היא אקטיביזם פוליטי מוסרי במיטבו." אילה בהט במכתב פתוח לתושבי בילעין.

אחי ואחיותיי היקרים בכפר בילעין,

כחסידת מהטמה גנדי, הביקור שלי בכפרכם היה מעין עלייה לרגל. כחסידת גנדי המגיעה מהודו, אני מאמינה שאתם מורים את הדרך הנכונה לעולם שסוע-קרבות זה.

אני מאמינה כמותכם שאם הפוליטיקה של השלום וההחלמה תתמקד בכפריים כמוכם, אזי על האי-אלימות להיות המצע שלה. אי-אלימות אינה רעיון סביל, כפי שהראיתם. זהו אקטיביזם מוסרי במיטבו הפוליטי. הוא תובע כושר המצאה, ולב קולקטיבי יצירתי ובונה, כפי שהכפר שלכם הוכיח. זוהי גם הדרך היחידה לנקות את החברה מהעייפות, ההתבהמות והייאוש שנכפו עליה.

אסור שנעצור בשאלה "עד מתי?" עלינו להמשיך הלאה למבנים חלופיים. ככפריים, בואו נבנה את גבולותינו עם תאגידי מלאכה, תאגידי חקלאות, תפיסות חדשות של האוניברסיטה, פעולות חדשות למען איכות הסביבה. ככפריים, בואו נפקח יחד על החברה שלנו עד ששכנינו יהיו מוכנים לשלום.

אחותכם,

אלה בהט

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close