SHARE:
 Opinion

עם כניסת ה-Elders לעזה

Share this:
admin
Saturday, 16 October, 2010

מרי רובינסון טוענת שהמשך בידודה של רצועת עזה בלתי-מוסרי, בלתי-אנושי ומשיג את התוצאה ההפוכה מהמקווה.

אחד המסרים החיוניים שאנו ה-Elders רוצים להעביר במהלך ביקורנו במזרח התיכון הוא החשיבות של סיום בידודה של עזה.

ה-Elders רצו להיכנס לעזה בשנה שעברה והתאכזבנו משנמנע מאיתנו לעשות זאת.

בנוסענו לעזה הבוקר דעתי נתונה ל-1.5 מיליון האנשים, מחציתם ילדים, הלכודים בידי המצור הישראלי וחוסר המצפון והמדיניות של הקהילה הבינלאומית.

לא רק שהמצור על עזה מנוגד לחוק הבינלאומי, אני סבורה שהוא גם בלתי-מוסרי, בלתי-אנושי ומשיג את התוצאה ההפוכה לחלוטין מהמקווה.

נוכל לספר יותר לאחר שתהיה לנו הזדמנות לפגוש מגוון רחב של אנשים בשטח, ובהם מנהיגות חמאס המקומית השולטת ברצועת עזה. למרות שאנו חלוקים בנושאים רבים, כדי שיושג שלום באזור זה, חשוב שכול הקולות יישמעו.

כעת אני נזכרת בפעם האחרונה שהייתי בעזה, קצת לפני המלחמה בסוף שנת 2008.

דברים רבים קרו מאז, ואני חוששת שאזדעזע מההרס אך אהיה נחושה מתמיד להסיר כליל את המצור

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close