SHARE:
 Opinion

פגישה מאתגרת עם הנשיא פרס

Share this:
admin
Thursday, 27 August, 2009

פרננדו אנריקה קרדוזו מתאר את פגישת ה-Elders עם הנשיא שמעון פרס.

אני מכיר את שמעון פרס מזה זמן רב ותמיד הערצתי אותו. הוא מאד בהיר ויכול להיות מאד משכנע. הוא סיפר לנו שישראל מוכנה לשאת ולתת, והיו בכך מספר היבטים חיוביים. למשל, כאשר הוא אמר שישראל יודעת כמה חשוב להגיע להסכם שתי מדינות. הוא אמר שהגיע הזמן לפתרון וכי אם לא נעשה זאת עכשיו יהיו לכך השלכות איומות.

הנשיא פרס הצביע תכופות על ההתקדמות בגדה המערבית. הוא ציין את הסרת המחסומים ואת השיפור הכלכלי שם. למעשה, הוא היה מאד נלהב מעניין זה, כהוכחה שאותו הדבר יתכן גם בעזה. הוא גם הפגין יחס חיובי כלפי הצעות ראש הממשלה פיאד.

יתר על כן, הוא הביע את תמיכתה המלאה של ישראל באבו מאזן, וציין שלישראל כבר יש הסכם עם אש"ף, ולכן גם עם פתח.

אך הוא הצביע גם על היבטים שליליים, ועל כמה מהם התווכחנו אתו. הוא היה מאד ספקני ביחס לחמאס. כשביקשנו להבין מדוע ישראל אינה מדברת עם החמאס, הוא הזכיר את הירי שלהם באנשי פתח, וקבע כי עזה נשלטת על ידי דיקטטורה.

הוא הצביע על המכשולים לשלום שנוצרו כתוצאה מהקרע בין עזה לגדה המערבית, וציין כי הרגישויות בנושא ירושלים מקשות על ההגעה להסדר.

דברנו גם על עזה. הבענו את חששנו כי הוא ממעיט בחומרת הבעיות שנוצרו שם בגלל המצור.

מה שלמדנו היום הדגיש את מורכבות המצב, אבל כולנו שותפים לדעה שתושבי עזה סובלים. העלינו בפני הנשיא את העובדה שחלק מהסיוע הבינלאומי לא הורשה להיכנס לעזה, ולשמחתנו מר פרס הזמין את האו"ם לפנות אליו כדי לפתור בעיה זו.

משום כך הייתה זו שיחה רגשית וטעונה, ואנו מקווים שהייתה מאלפת לשני הצדדים. בסופו של דבר, הנקודה החיובית ביותר עבורנו הייתה בדברי הנשיא כי הגיעה העת לשלום, וכי גם ראש הממשלה נתניהו תומך בפתרון עכשיו.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close