SHARE:
 Guest Blog

פועלים להפוך את עמק הקוצים לעמק השלום

Share this:
admin
Friday, 28 August, 2009

פהמי מנאצרה, תושב ואדי פוקין בגדה המערבית, מביע את תקוותו שביום מן הימים יהנה הכפר מיציבות, שלום ושגשוג לצד שכניו הישראלים והפלסטינים.

הכפר שלי, ואדי פוקין, הוא כפר פלסטיני במרחק 7 ק"מ מבית לחם. מקור שמו בארמית ופירושו "עמק הקוצים." ממצאים ארכיאולוגיים מראים שהכפר מיושב ברציפות מזה אלפי שנים. אנחנו חיים בהרמוניה מופלאה עם אדמתנו הפורייה ועם המים ההופכים אותה לגן עדן הררי.

אנו 1200 איש החיים בכפר ורבים מאתנו עדיין מתפרנסים מחקלאות. כיום אנו עומדים בפני אתגרים גדולים, בעיקר בגלל התנחלות ביתר עילית, שהשתלטה על חלק גדול מהאדמות שלנו. התוכנית לבנות את חומת ההפרדה הייתה איום רציני נוסף על עתיד הכפר. ואולם, הכפר שלנו, במאמץ משותף עם הישוב השכן צור הדסה, הצליח לעצור את בניית החומה שהייתה אמורה להפריד בינינו לבין צור הדסה.

אנחנו ממשיכים לחפש דרכים נוספות לשתף פעולה עם שכנינו מצור הדסה למען עתיד טוב יותר לשני הישובים וכדי להקטין את נזקן של התנחלויות וחומות מתוכננות, שני דברים המסכנים את האיזור שלנו.

אנחנו רוצים להודות ל"ידידי כדור הארץ, המזרח התיכון" ולכל האנשים בעלי הרצון הטוב, על תמיכתם הנמשכת להגנת עתידם של תושבי ואדי פוקין, שאינם רוצים אלא חיים של יציבות, שגשוג ושלום עם שכניהם.

Views expressed are those of the author and do not necessarily represent those of The Elders or The Elders Foundation.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close