SHARE:
 Guest Blog

שתי ירושלים

Share this:
admin
Friday, 21 October, 2011

דניאל זיידמן ודן רותם הקדישו את חייהם המקצועיים לקידום השלום במזרח התיכון. כאן הם טוענים שפתרון של שתי מדינות הוא צו קיומי לישראל וכי פשרה בנושא ירושלים תהיה גולת הכותרת של הציונות.

אנו משוכנעים שהדרך היחידה לשרת את האינטרסים האמיתיים של ישראל ולשמור על החלום הציוני היא להקים מדינה פלסטינית לצד ישראל, כאשר ירושלים (הישראלית) היא בירת ישראל ואל-קודס (ירושלים הפלסטינית) היא בירת פלסטין.

ירושלים ואתריה המקודשים היו חלק בלתי נפרד מהתרבות היהדות, הנוצרית והמוסלמית משחר ימיה של כל אחת מהן, וזכו להוקרת קהילות מאמיניהן לאורך ההיסטוריה.

האתרים המקודשים – ההתגלמות הגשמית של ההיסטוריה והאמונה הדתית – מרוכזים בשטח גיאוגרפי קטן: העיר העתיקה של ירושלים וסביבותיה המיידיות. כאן שוכנים הזיכרונות היהודיים של ירושלים התנ"כית, יחד עם המסירות לזכר שני בתי המקדש שחרבו; כאן הולכים נוצרים בעקבות ישו, לעבר גולגולתא והצליבה; ובאותו מקום ממש מגלמים המסגדים והמקדשים של אל-חראם אל-שריף את זיכרונות הקיבלה הראשונה ואת עלייתו הלילית של הנביא מחמד השמיימה.

אותה ירושלים בה מהדהדים האמונה וההיסטוריה מרוכזת בקילומטר הרבוע של העיר העתיקה, ועוד שני קילומטרים רבועים סביבה. לירושלים הקדושה יש קשר קלוש לגבולות המינהליים המגדירים את ירושלים כיום – בשטח של 70 קמ"ר – שצויירו בשנת 1967 על ידי ועדה צבאית בראשות שר הביטחון משה דיין מתוך שיקולים דמוגרפיים, גיאוגרפיים וביטחוניים ארציים למדי.

שום תועלת לחשיבותה של ירושלים ולמקומה בליבות אוהביה לא צומחת מהקידוש המלאכותי של גבולותיה החילוניים והטכניים, שאין להם שום קשר עם ירושלים של ההיסטוריה, הסיפר והאמונה. כל אלה רק מסבכים את ירושלים בסכסוך מיותר, ומשרתים מניעים מדיניים זרים המערערים את שלמותה הדתית וההיסטורית של העיר.

בעוד שירושלים מצאה דרך לתפקד במשך השנים, בשטח מתרחשים במהירות אירועים שאינם עולים בקנה אחד עם פתרון בר-קיימא של שתי מדינות. בין אירועים אלה יש התפתחויות בעלות פוטנציאל להתלקחות בתוך וסביב העיר העתיקה, במיוחד במה שקשור לחפירות ארכיאולוגיות הנעשות תוך הדרה ותחת הנחיית גורמים בלתי-אחראים, וכן הרחבת התנחלויות/שכונות יהודיות קיימות ובניית חדשות באופן שמסכן את האפשרות לצייר קו גבול רציף בעיר. בעוד שהצדדים משתעשעים בסיכויי המשא ומתן על הסדר הקבע, יש להתקדם במרץ במסלול מקביל של התמודדות נאורה עם העיר שתשמור על חלון הזדמנויות פתוח להסכם.

ישראל הינה ושואפת להישאר מולדתו של העם היהודי. לכן, פתרון ישראלי-פלסטיני של שתי מדינות הוא הכרח קיומי עבור כל מי שאוהב אותה, לבל תחדל ישראל מלהיות מדינה דמוקרטית.

יחד עם נושאי ליבה אחרים, דורש פתרון שתי המדינות פשרה מדינית בירושלים, שתבטיח שבני כל העמים – ישראלים ופלסטינים, יהודים, מוסלמים ונוצרים – ישמרו על זהותם וכבודם בעיר. רק פשרה כזו תביא לישראל את ההכרה האוניברסאלית בקשר היהודי העמוק לירושלים, ואת הקבלה הבינלאומית של ירושלים הישראלית כבירת ישראל. זה יהיה גדול הישגי הציונות.

דניאל זיידמן הוא עו"ד ישראלי המתמחה ביחסים ישראלים-פלסטינים בירושלים, ומייסד "ירושלים דלמטה," עמותה הפועלת לפתרון בעיית ירושלים במסגרת פתרון שתי מדינות.

דן רותם הוא יועץ מחקר במרכז ס. דניאל אברהם לחקר השלום במזרח התיכון, ארגון אמריקאי הפועל עם מנהיגים ומעצבי מדיניות כדי לסייע להגיע לשלום כולל וצודק שישים קץ לסכסוך הערבי-ישראלי.

Views expressed are those of the author and do not necessarily represent those of The Elders or The Elders Foundation.

I would like to find:

Search
Close
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 
Close